Hearing underway for alleged 9/11 conspirators, torture-victims

21
16

A hearing is underway at Guantanamo Bay regarding five detainees charged as conspirators in the infamous Sept 11, 2001 terror attacks. The hearing is concerned in part with multiple motions by the defense regarding the detainees’ full medical records, which remain classified. The men were tortured at CIA black sites through 2006. RT America’s Simone Del Rosario brings us the details.

Find RT America in your area: http://rt.com/where-to-watch/
Or watch us online: http://rt.com/on-air/rt-america-air/

Like us on Facebook http://www.facebook.com/RTAmerica
Follow us on Twitter http://twitter.com/RT_America

Click to watch the video on the RT America YouTUBE channel.

21 COMMENTS

 1. Hope they include: Mossad (Israeli students in the building/dancing suspect with video cameras), bush family member who oversaw building security while demolition company rigged building during late and early morning hours months before the 9-11 false-flag. Missing gold, w/stuck gold armored truck under the debris, multiple explosions, control demolition for building seven and destruction of evidence for pentagon missing money fraud hearings underway. Did I miss anything???

 2. here is who you need to charge and prosecute George W bush George HW Bush William Jefferson Clinton and Barack Obama PLUS ALL THE HEADS OF ALL EXECUTIVE BRANCHES. ON CHARGES OF: sedition, Conspiracy, for lying to the American people
  Put them in GITMO and give them fifteen years before they even get a trial whatever happened to a speedy trial in this nation?

 3. theyre holding up the trial for medical files? goddamn if I  get a traffic ticket I'm goin to jail and the bastards that killed 3,500 ppl ((bush included)) get their medical concerns placed ahead of their crimes?

 4. what about the commander in chief that is in Israel and Saudi Arabia?????? chances these guys have nothing to do with it. just a way of covering up the TRUTH. They think if they give the people their pound of flesh ALL will be forgiven. They forget times have change.

 5. W̱H͉AT IS̱ I͉S̠L͍AM?͙ ̲
  ̦
  BEL̹IEF̜ ̗IN̘ GOD̥ A̪L͔MI͔GHT̩Y:̘ ̯H̱e͍ ͈has n̮o̻ ͇p̥ar̪t̮ne̼r,̜ ͕no͍ ̙e̝qu̦al̲ a͈n͖ḓ ̝t͎h͇ḙr̯e is̱ nothing li̠k͙e̹ ̣Him.̘ ͈He̹ ̻h̗ḁs̯ pow̞er over ͖all t̖h̠in͍g̳s̙.̠ ̠H̖e is ̖ṯhe̺ ̙t̤rue̜ real̰i̲ty̳ an̞dͅ ev̺e̺r͇y͓t̘hi̳ng̖ e͕lse̜ ͈i͙s͉ ju̩st His̥ ̬cre̻a̮t̳io͔n. ͖Ju̠st ̻as̰ He c̠r͉ẹaṯe͔d ev͍e͍r͍y̝th͈i̪ng,ͅ He ̟can͙ ta̩ke̩ ̙ev͇e͇rything ou͖t ̤o̻f ̰ex͇i̖stenc̠e. T͎he̮r͙e i̦s̙ ͈no̼t̗h͉ḭng before H̜im ͖a̯n̯d̜ n̥ot̗h̝i̯ng̦ aftͅe̜r Him.͕ ̖H̰e ̻i̭s eternal.͕ H͔e is nͅot ͖a ̝“̗hẹ”͈ ̫b͕u͍t͓ we h̰a̖ve̠ ̝lͅim̼iṯed ̦voc̜abulary͉. He ̙i̗s̖ per̖fe͔ct̬. ̼He ͈is͕ ̤com͍p̫lete. ̤H͖e͔ ̙iͅs͓ ͙n̹ot ̟in͍ th̥e͈ ̘u̳n̲iv̫e͙r̯se, ̥bu̜t comp͍r̫e̦he̯n̤ds ͍e̼veryt̖h̫in͖g͇ ̗b̝y̳ ̼H͖i̳s͈ ̟kn͍o̥wl̳ed͓ge ̼an̜d͙ we only͎ ͔exis̯t b̖y ͉H̱is ̗w͇i̲ll ̱and p͎ḛr̥miss̲i̺on.
  ̱ ̞
  B̯E̺ḼI͇EF ̱IN̼ ̘T̤H̩E̱ ̠A͔N̲GEḼS: I̘ntel͈l̝igen͎t an͚d ̮p͖ur̤e ̜creatu͇rẹs̼ m͙ad̞e oͅf li̖g͉ht̳. Ṭhey̥ ar̝e̻ i̲nh̗e̻r̭en͇t͍l̰y ̣g͈ood ͓a̼nd ͔have͖ ̥n̺o͎ frͅee wi̯ḽl̗ ̩to c͖ḫo̦ose ṱo̯ ̝be̻ e͓v͔il.̝ ̗Humanș ̻a̱re͕ al̤s̺o͍ in̖he̯rḙn͓tl̖ỵ good̦,͙ ̫t͎h̳is ͕i͎s̙ ̼ca͔l̳led͕ ̺the̠ “̖fitra̩”, ̺wheͅr̠eb̖y͎ ̬h̖um̤a̤ns ar̻e born͇ ̞wit͓h̦ a̬ ͇na̻t̠u̼r͙al / ̠in̜s̙t̖in̦c͈t̻ua̟l ̹inc̙l̼i̝n̜at̫i̹o̫n t̺o̳ ̣be̥ ͙kind, gene̻r̪ou̗s,͚ fait̜hful ̮a̹n̩d ̼c̤o̼m̤p̥as̩s͖i͉ona̪tḛ. ̮Tͅh̭is ͅc͉an b͔ẹ c̪le͎ar̬ly̪ ̞obͅs͕er̙ve͕d in̖ ͚a̟ll̦ ̥c̮hiͅl͕d̯re̺n̤ who ̭have no̳t ye̼t̩ ̻dis̻o͉bey̮ed ̣G̼o͔d.͇ ̭Ḥo̱we̥v͍e̘r,̭ de͉mo͕n̫i͔c in̮fl̬uẹn̜c̠e̪s͎ f͇rom s̖om͕ẹ of̗ t̪h̯e ̣ji͕n̺n̜ki̪n͍d ̬ ̘~͉ ̹cr͕e̫a̦tu̳res wh̳i̪c͍h̝ hav̺e ̫exis͕te͇d ̞b̬e͕f͖ore̦ hum͙ans̭,̘ ͍w͖h͓o ha̺ṿe̘ ͙a̘n͍ an͇ato̭my ọf͖ f͓ire͙ b͉u̪t̗ ̱a̩re̯ ͎unob͔servable͚ ̥to o̻ur̬ ̬ḙy͕e̱s ̗m̖uch̜ ͚like̗ ̰many͕ ̗oth̥e͖r̳ co̰l͔o͔urs̺ ̠i̪n͇ ̟the̙ electr̺o̞m͎agn̤e̞t͎i͚c s͕pe̼c̖tru̜m.̤ ̖~ ̗ T̠h̠es̠e d͔em̺o͙n̗ic͈ inf͉l̩ue̮nce̗s ͚co̮m̪pe̠te̟ with̫ aṋg̠e̬l̬ic̜ infl͈u͇e̱nc̦es i̹n͙ our̯ l̹iv̜es.̼ ̗Wi̲t͍h ̜ṯhe f̳r̬eewi̫ll g̮i̤v̥en ̰t̞o ͓u̠sͅ w̜e m̼us͇t ͔c͇hoos͇e̺, d͇a̬ily̫,͈ w̘h͈i͚chͅ ͍in̩fluͅe̟nce ̥t͓o̺ fo͇l̟low͇.
  ̰
  ̝BE̙L̙IEF͎ IN̘ D̻IV̞IN̩E̹ B̲OO̜KS:͓ Be͕l̥ief̜ ̼in̖ ͍t̼he Bi̥ble, ̖the ̯To̟ra̟h,̮ thḙ ̜Ps̩a͇lm͎s,̹ ̜tͅh͇e ̯Gospeͅl ̹and̯ al̗l̯ ͖divi̹n̜e books w̖h͍ich ͕d̹o͇ (o̥r did̬) c͖al̝l͎ ̺y͉o̜u ̞t̗o̪ re̹mem̙ber t̮h̯e͖ O͙ne a͔n̯d̳ Aḷmi̜gh̲t̞y̗ ̗God̺ ̺in̩ y̖our ̟acti̗oͅns̮ a̗n͍d wo̼r̦d͉s͇,̙ and ͕t͚o ̲obey͍ Hi̟m̼, for y̜ou͇r̟ ̱o̖w͓n ̲sa͇ke.͈ ̗F̖ina̰l̘ly, t̯h͇e̥ ̪l̮ast͉ d͙iv̞ine͎ ̘re̼ṿe̠l͉a̳t͚i͈o̲n;͕ ̤ṱh̙e̟ Q͓ur̙’̣an̖,͈ ̟wḥich̼ coͅnf͔i̥rms̯ ̙wh̰at w̩e ̖a̲l̙r̗e̹ad̲y͓ k͙n̦ow aͅbͅou̩t t̟he ̦p̟ṟev̥i̳ous̼ scṟi͓p̣t͕ure̮s͈ ̫be̟in̝g alte̺r͚ed ͖and͕ man͈ip̞ul̩at̗e͈d,͖ ͕a̖nd̫ wh̗i̹ch ̣rec̝tif̯ies tẖo̳se ̘er̞r̯o͉rs̺ ͇and͎ ̞gi̝ve̩s u̲s̻ ͉a͎ fi̗rm ̟gro̝u͎n̲di͔ng͕ in au̬t͕h͇enti͔cͅ ̘guid̗a͇nce ̹an̙d kn͚ow̰ledg̙ḙ fr͚ọm ̭o̦ur Cr͇e̝ator.͚ ̜A̪s̺ ̳pr̲omis͍e̘d͉ in th̞e Q̖ur’a͚n its͕el̦f,̱ ̠t͉h̜e l̼a̭st̪ rev̬e̥l̰a͓ti̻on̩ w̹i͇ll ne͍v͙er ̠be͈ ͈c͖h̲a͖ng͎ed̫ ̻an̲ḍ ̮s͇o ̥no m̻ore ̼m̠ẹs̬se̪nge̫rs or bͅo̫o͍ks ̣w̰ill be s̫en͍t ̺to͉ ͈humaͅn͈k͇i̦nd. ̳T͍her̫e̟ is no more̘ ͔gui͔dan̜c͓e to co͓ṃe̫.͕ Go̦d͎s̘ fav̗o̜ur̺ ͖u͙p̫o͚n ṵs ̳h͕as ̼b̯e͔en c̜o̼m͉ple̩t̙e̟d.
  ̙
  B̜ELI͓E̺F̭ IN THE ͓PRO̲P̜ḪE̜T͖Ș: ̹Be̥li̭e͇f̙ ̮t̳h͖aͅt̹ ͙e̩ver̮y ͖na͈t͓io̝ṉ ̖had ̙p̘r͔o͙p̣he̻ts̘ ̱s̲ent̜ ͅt̜o ͍i̺t,̳ ̘to̺ ̜re̝m̝ind t̳h̳e͙ ̹pẹople͙ ͍ab̥o͕ut o̺u̯r̝ c̗ov̝en͓ant̞ wit̟h ̖God. ̜Tha͈t̟ ̺b̻ẹfor̙e̥ H̲e͎ ͍put ͍ọur ̻so͎u̮l̘s in̺ the͓s̖e ͉b͚od͈i̲e̺s̺, we ag̹re̯e̯d to be̥ te͈s̞t͉ed̳ ̬in this c̘h̜alḷeng̼e̘ to s̭uf͍f̭e̜r̦ l̟i͕f̙e̬ on̙ ͅearth͉. ̦Ov̰er ͔1̣2̥4,͇0̻00 ͈Pṟọphets ͎ha̟ve b̥een s͕en͎t̥ ͙to ͓all̻ ̬th̟e peo̺p̰l̗e͍ ̗of̣ t̮h͙e ̰wor̳ld.̼ Of ͅt̫h̝es̙e͓ ̲P̦ro̯phe͔ts, ͓ar͔oun͔d̜ ̹3̠00 ̼wer͇e ̼Mes͓se̦nge̫ṛs. Th̙e̺y wer̬e͈ s͈ent wit̰h ̘a̳ ͎di̻v̫i̪n̟e̹ re͎ve͍lat̟ion. A̫s ̦M̦u͖sl̹ims ͅwe̬ ̭d͖o ṋo̰t̝ di̙ffer̹entiat̜e̦ ͖be̪tͅw̪e̱e͙n̫ ̹tẖe̫ ͔Mess̮en͖g̝e̼rs. T̥h̻eyͅ ar̻e a̱l̘l͇ ḛqu̱aḷ an̳d ̹w̺e ̲t̰r̙ust͈ an̲d͔ ̘be̥liev̬e ͚i͓n̼ th͇e̼m ͈al̙l̰. Ad̙a̗m,͙ ͍E͉n̰och, ̣Noͅa̖h, ̤Lo͖t͍, ̦J̣onah͎, Abrạha̙m͕,̣ ̲Is’̹m̻aee̳l, ͍Is’̼aac, Is̺’rae̹ḙl, J͈ose̬ph͓,͍ ̮J̯es̩u̩s͙, ̭Muh̰a͔mm̻ad͓ ̩–͙ ̰A͉ll̦ ̬wer͇e ̻amon͇g ̯tho͎șe̲ mos̼t͙ ̠be͇l̼ov̳ed to̯ ̘Go̤ḏ.̬ H͔oweve̝r̹,̟ M̙u͈h͙amma͎d;̻ bein̘g ̬th͎e ve̬r̦y̜ las̮t͖ mḙss̞e̤n̬ge̼r ͇ẉas͕ ̗no͔t ̫j̬u̝ṣt sen̹t̖ t̠o̳ oͅne ͉n̼at͚io̳n, b̦u̹t he̜ ͉w͙as se̹n͚t a͕s a̬n̰ ͖e̫xa̩mpl̜e fo͎r̖ ̤th̤e en̤ti̭re ͈w̘or̗l͉d.̬ ͖W̘h͔i̗le̟ we̯ ͅMus̱ḷi̮ms͈ ͖m͔u̞st̗ ̬b͓eli̘ev̠e ̞a̦ll ͉th͍e Me̖șs̤e̙n͙ger̤s̤ ͅar̼e̫ ̰eq̼ṳal,̳ we ụnd̮er̪s̞ta̗nd̫ that̗ b͎e̮iṇg̩ th̹e l̹as̲t̫ ͖ṃes̝s̱e͕n̗g̲e͈r ͙has̮ ̹v̯e̤ry ̺ho̪no͈ur̤a̤b͙l̝e̜ a̯n͈d͓ ̙i͖mp̠o̘r͔ta̞n̳t͓ implica̟ti̘ons͕. ̦We beli͇ev͙e ̩iṱ i̪s ̺the͔ fi̜nal̻ ̖m͉e̞ssen̖ge͇r ̠w̦h̹o wiͅll inte̗rͅce͇de a̘nd̰ ̟as̰k͈ ̲Go̠d ̟t̺o͖ ͙b̺e̝gi̱n̙ ̺J̹u̩dgem̪e̦nt̺ ͇d̫a͚y,̜ ͈wh̻e̻n ̫n̠o̲ ọn̯e̞ ̝else̱ ̤w̙ill̙ and ̟may p̦e̹a̯c͓e͚ be̪ ̞upo̗n̙ ̹him̟ ̪an̰d ͈o̤n ͇a͎ll̲ th̗e pr̜oͅph̩ets and̩ me̺s̩se̻nge̙r̘s̰ ̣befor̰e̞ him.̙

  BELIEF͎ ̹I̮N ͇T͇HE ͈D̬A̰Y ̰OF̹ ̫JUDGEM̲ENT̩:̖ ̺B͚el̞iḛf ͖in̺ t͍h̳e sca̟lͅes ͉wh̤i̗c̬h̞ wi͈ll̟ w͙eig͈ẖ oͅu̝r d̜ee̤dͅs̰,̤ ̫the̬ on͖l̩y ̰c̣om̪mod͙i̖tyͅ on ̮t̮ha̼t ̮day̦ ͅw̳h̩en̯ ̗gol̖d and͉ s͈i̬lver̼ will be͚ m̭e͔a̳ningl̠ess̮. ̮Af̙t̪e̮r̫ thi͓s͈ wo̭ṛlḓ ͕h̹as͎ en̝de̬d ̝a͔nd̗ t͈h̟e͔re̗ are no̗ mo̟r͖e̞ p̞eọp͕l͔e͚,̘ a̘l̲l ̘wịl̩l ͕b̭e͎ ͍re͙s͈urr̩e͓ct̮e͕d /̜ r̫e͍creạteḓ. ̫W̭e ͓b̹el͓i͚e̺ve͍ ̻ma̺nki̮n̺d͚ ̖an̘d jin̘ṇkind͉ ͚w͈ill͎ t̘h͕e̥n ̞b̯e͔ ̲wa͉i͓ti͕ng͍ ̼5̣0,͙000 year̥s f̤or ju̮d͍gͅemeͅnt ṭo b̞egin͖.̪ ͎Fi̖nall͎y̖,͕ ̝th̤ḛ ̙l̺a͇sͅt Pr̦o̙ph͍et̗, m̘ay̮ Go̘d͚ ̯bl̩ess hi̜m,͇ wi͖l͇l̥ ̟pr̖ọsͅt̗r̖aͅt͖e ̦t̞o t̝h̦e ̳Almi̹gh̼ty̫ ̗a̦ṇd ̘hu̼m̫b͙l̰y as͔k H̥i͓m͚ t̘o ̞b̯eg̼i̪n̘.͇ ͍T̘h͈i̝s w̪i͖l̯l ͍b̲e̗ a̬ tor͔m͔enti̟n̳g ̳t̲i̺m̺e ̱a͈nd̮ p̯e͈o͈pl̥e wh̤o̟ t̹h̙in̺k t̟he̻y̞ ̪ar̫e ̟g̝oi̙ng͔ to h̜e͙l̩l, wil̞l ̘st̟il̻l ̗w̪a̫n̖t͉ j̪u̖d̯g̦e͕me̮nt to c̼ommen͕ce̬,̻ ͅj̜ust ͈to͚ ̤lͅea̙v̞e̪ ͎t̬hi̤s̼ ͉pla͖c̩e.͓ ͎G͓o̱o͔d̟ ̣an͚d͈ ḇa̭d d̗eḛd͚s͉ w̟il̪l ḅḙ w̖e̮igh̪ed.͍ ̞ ̰Hea̝ven̪ ͙or ͖he̺l̘l ̙w̺ill̘ be̮ ͖a͚w̻a͙rde̻d ̼to ͕tͅhose̖ wh̠o̬ ͅe̝arn̝ what͚ th̞e̳y ̺ea̭r̻n̮. ̘Ḏon̯’t ̫f̬e̼ḛl͔ ̞h̙o͖p̯e̜less ̟though̘. If̟ yo̬u sin̻c̥e͓r̜el̯y r͍egr̟e̬t̠ ̬y̹ou̪r s͓i̘nș, ̞an̲d ͚a̠s̪k ̻God țo ̣forgiv̙e ̙you͙ ͇i̬ṇ this͉ ̙l̥i͖fe, ͇th̬o̪se̬ ṿe̖ry sins wiͅl̳l be̗ tr̯a̱ns̮f̱or͚me̮d ̖fͅrom͍ ͖b̲a̹d̫ d͉ee̲d͉s͙ ̘int͇o g̼oo̮d͔ ̙de͓ed̙s̻. Onl͙y̪ t̰h̼r̹ou̜gh̦ the̦ ̟m̖ẹr͔cy o̺f̦ ̗Go̙d̹ ̘c͈a̻ṋ a̺nyͅone e̖n͖te̠r ͖h̰e̘aven̝,̬ asͅ nothi͓ng ca̟n ̬be ̰done̟ in̞ ̥t̬his̩ fi̖nite ̱l̺ife̘ ͓t̤hat ͚is ̖worṯh ̠infinit̤e̻ ḇli̫ss. ̠M͙u̹s̖l̝i̱ms ̜do̮ ͅg͓ood̺ d̥e̬ed̻s̤ s̘ḭm̰pl̮y ̤be͕cau̩se̻ “w͕e hear̙ th̜e̟ la͚w ͖a̝nd w̫e ob̻ey”̳. ̞T̬h͎e a̙po̪stle Pau̠l wh̺o͕ neve̲r m̹et J̼e̞s̗u͇s,̼ ̜s͙a͍ḭd ̺t̮hat̖ ̰th̫e ͚law̟ do̮e̜sn̼’̺t ͕c̟o̬u̪nt a̖ny͕m̟ore ̹– f̘a͚i̳ṯh ̲a̰lon͍e is̟ ͕en̗oug̩h,̟ b͇ut ͅJ̙ames̼ s͖a͔id ͖tha̲t ͅfaith is͍ ͙d͖ḛa͚d ̙w͓i͇thout͕ ac̙ti͓on ̜an͍d̬ Jesṵs ̲w̱ar͕ned͙ ͖u̬s ̠t̫h̲a͔t ̤h̳e ͚w͉iḽl̖ ̞disown͕ ͈hi͓s͔ ̮follow̼e̹r̞s͉ ̖who͕ r̥eje̲ct͇ ̣Go̟ds ̤l̰aw.̥ Rig͖ht̥e̟oͅu̻sn̲es̠s̝,̬ ̥beli̝ef ̱in͕ ̣t̜h͖e̫ ͙la͍s͙t̖ ͍d̦a͇y ̠a̱ṋd ͇b̬elief͚ i̬n Go͉d͎ w̻i̦tho̟ut͈ p̫a̫r̪ṯn͇e̪rs ̥a͈r̳e a̝ll ͎yo̞u n̮ee͇d̘ to aṭta̱in̦ t͇he̬ ̣u͍lt̩im̞at͍e̜ victo͇ry̦. ̮To rͅem̹a̲in ete̘rna̝l͖l̠y̲ in͇ Hi̥s ̤p̼l̫e̙a̰s̟u̞re̙,͉ ̳re͉sid̻i͎n͈gͅ in̘ ̘Hi̗s̙ ga̪rde͇ṋs͎ ̺o̻f̝ ̱b͍l̻is͖s ̳w͓her̖e all̖ hardsh̹i̙p̻, evi̪l̲, ̩d͎i̬s͉eas̻e̯ ̞an̤d̩ su̞f͖fe͎r̗i̥ng̝ ̙a̜r̗e̪ re̳m̮ov̜ed,̝ repl̰ac̰ed ͉b̟y a͈ll͉ ̣the ̥d̥el͔ig̳hts̹ ̺y̬ou ca̗n an͍d ͕c̤an̥’t͉ ͔i̙ma̺gi̲n̝e.
  ͅ
  ̞BE͇LI͇E̳F̙ IN ̳GͅOD͕’̠S͉ P̣RE̮D̙ES̳T̻INAT̖IO͍N̗: B̪e͚lievi̳n̹g̰ that G̫o̫d̯ ̳knows̮ e̖v̼e̺r̪ythi͙ng țh̥a̮t͖ h̦a̟s̰ ̞be̥e̜n, an͉d ͉w̭ill͍ ͇be͕. B̯e̯li̠eviͅng tha̙t͈ ̝t̹h͚e̺re i̹s͇ ͔n̦o ̳power ͚or̫ ̩a͕bili̭ty t̰o̳ d̰o̝ ͚ạny̱t̘h̰in͚g e͚x̪c͙e͍pt ͕by͈ Hi͖s ͚p̠e̼r̖mi͔ss̞io͔n̖ and po̹wer̯ from ̤Him̜. Bel̪i̹eviṉg͓ th̞at w̫e ̖ar̻e b̭ut ͉a̺ t̲ime̺l̯i͚ne ͚o̪f̖ ̠int̹entiͅons, and th̳a̜t̰ H̗e ͍i͖ș ̙the o̩ṉe̞ w͚ho̪ d̮eͅc̭ides͇ ̫whether ͅor n͕o͉t̥ ͉to̯ give ͓us͕ ͎t̤h̠e̘ ̫a̜bịl̯ịṱy ̲tọ fulfi̻l̙ ͎those ͔in͎te͔nti̝o̳ns.͈ ͉B͕e̩lieving̦ t͙h̬a̠t̞ ̼He̹ ̱i͍s̮ the͉ M̙os͔t W͓i͈se̼,̼ ̻and ̺tͅha̰tͅ al̯tho͚ugh ̳we͎ m̱a̭y not un̺dersta͔n̫d̤ ̻H̺i̗s͎ ̱wi͖s̭do̹m̹, wḛ ̩s̲u̼bmi̟t̼ ̜to ̘Hi̻m ͇and̝ ̺tr̙us̮t th̤at ev̬e͕r̜y̪t̗hi̤ng t̟hat̲ hap͇pͅen̘s̜ i̥s u̲lͅṭima͕te̱l͓y̞ f͓or͓ o͕ur̬ ̮o̳wn ͍g͈ood̻.̘ He͚ ̞i͙s be̝n̜ev̮oḷeṋt,̟ merc̰i̲ful͕ and̗ ̩l̟o̯vin̳g and ̲it ̺is͕ Hi̹s pḻeas͙u͇r͕e ̩to see us b̯ein̳g bene͍v̪o̰len̬t,̬ mercḭfu̝l and͉ lovi̞ng. ͉

  A̩ M̗usl͈i͉m ͖mu̻s͇t ͚testify tͅha͚t̤ God ̦isͅ ͅOn̰e͓,̗ h͈as͓ no ̜eq̻u̙a̩l͕s͈, no ̺p̰artner̪s͙ and ͖t͚he̗re ̱is̟ ̩nothing ̯ḷi͉ke̩ H̺i̻m, and̮ w͎e ̪must t̼e̜sti̪f̩y that indee̙ḏ ̬Muha̫mmad̤ i̮s ͚very̻ ̫cl͕earͅl̘y̰ ͕the l̤a̭st̰ messenge̼r̤ seṇț ͉b̭y ̟G̦o̘d͈.̭ ̼W̹e̩ ̟m̪u͇st͎ ̺p̺ra̺y,̙ g̝iv͕e char̗ity̙, f̞ast͍, a̯nd͓ p͖eṛf͖or̜m ̙pil͇g̠r̬i͇mạg̣e, ̯t̼he̬re͔b̼y ̫e̗a͓r͕ṋi̺ng ͈Gods fo͚r̝g̭ive̪n̝es̯s͚ and͍ m͙an͎y go͔od de͔eds ͔/͉ ̫in͖vestm̺e̗n̥t͎s ̱for t̟h̜e̙ re̩ḁl ̤et͍e̠rnal l̖ife͉ ̙whe̖n ̥th̰is̘ ̞te̬mp̘o̬ra͇r̩y̫ ̝home is̭ ͚le̟f͓t ̪be̼h̹i̥n̜d. We mus̥t ͓be͓ ho͎neșt͖,̫ ṯru̖t̝h͎f̩u̮l, ̘t̻ṟu͈st͖wo̳ṟṱhy ̮a̲n̠d̹ ̳rig̺hte̹ou̻s͓. ̝Be͕ pl̝eas̺ant,͙ ͔h̭y̥gie͇nic, h̺a̭ve good͕ ̰ch̪a̞ra̱c̗te̠r̞ ̱a̘n͚d̜ b̘e͓ g̤ḛn̪e̱r͚o̦us̤. B̲e gr̝a̺tḙf̳uḽ, ̝pa͖t̝ie̪n̠t̩,̣ ̹merci͓f̭u̯ḷ an̬d͉ ͚c̲ourag̞e͕ou̯s̟.̬ ͍B̖as͔ịcal̞l̤y t̟h͈e̙ ̘g̜o̤ld̫en̲ ̙rul̝e; l̪o̙ve f͖oͅr y̹our ̙brot̠h̼e̳rͅ/si͈s̩t̻e̩r wͅh̹a͕t̹ ̳you wou̱lḍ ̝l̯ov͇e̥ fo̩r̳ y̘o̯u͚r̗seḻf.͓ A͉ ̼Mus̜l̝im̘ ̤is͚ ̙cọn̤c̱erne̱d wi̳t̺h͕ p̫lea̝sing̫ t̩he ̥C̗r͇eat̺or a̫n̳d̻ n̜ot̰ ̙th̳e cr̪e̲atiọn̘.͎ ͇T͕h̹eͅ ver̘y pur͖p̬ose of o̮u̹r e̝x̩istence ̘i̥s to w͎o͚rs͓hip͕ ̭[̱i.̟e̱. r̹e͙m̭em͓b͖er, ̲s͕erve̳, t̟h̭ank̯, prai̲se,̺ ̻ob̠ey,̦ g̙lori̤fy, e͎t̟c] ̫Go̭dͅ.̦ ͈I̖f ̙y̻ou̘ do t͙his ̪s̠i̗nc̞e͇rely ̤y̝o̝u ͕wͅi̮l̲l ̦fi͈n̗a̗l͖ly f̮e̟e̳l fu̮lf̻il̰led a̘n̦d ̮c̼onṯen̦t ͓i͎n lͅi͚f̼e͖ n̝o̺ ̥mat̖te̩r̤ ̟w͓ha̩t̪ s̬i̫tu̹at̟i͇o̦n y̤o̥u’r͎e̹ ̼in. Ṱo̰ f̯ulf̠il ̳you͔r ͔hiͅg̹her ̝p̞urp͎os̮e̜ ̣o͖f̭ wors̱hi͖pi̞ng̙ G̫od͕,̫ ̲mean̜s ̱t̜o̹ ͚beco̮m̘e ̟a b̖e̘in͇g t̞h͉a̫t̻ is͎ ̹iͅn͕ ̩c̼om̖m̞union ̰w̗i̘th Al͔m̗i̱g̤h̘ṱy̺ G̥od̬.̭ ̣There ̱can͙ ̺be ̦no̠t̬hi̞n̙g ̟gṟe͕a͕ter͔ ͚th̻an̞ ṯh͉i̖s̝. ͖

  ͉Q̫u̺r̖a͇n do͙t ͚c̮o̟m fo͕r ̞a̫n online̲ ͔Q̥u̼r̘an͇ ̗[[t̘h͇e̹ w̺o̗rd ̤of G̰o̝d]̞]̭
  ͙S̯uṉn̗ah̻ ̳dot̘ c̖om ͖for͓ ̩o̜n̠l̖ine̘ ̳pr̫op͚h̗et͍i̩c͈ ͇t̬e̱ach̖ings̫ [̼[̝th̝e w̟or͙ds ̞a̝nd̬ ac̣t̹ions͕ ̣o͚f̱ ̟t̝he l̘as̳t̙ Pr̘o̻pͅhe̫ṯ M̪uh̹ammad]]̱

 6. yeah i thought it was osama bin laden who was the master mind?? at least that was you news networks aka propagandist where telling the people, every news channel was telling us that. i guess it was all fake news propaganda. i don't believe an AMEN from you people. LIES…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here