’The country is destroyed’: Gold star mom on Iraq war anniversary

2
18

It’s been 14 years since the invasion of Iraq under widely reported accusations of WMDs. Today, the country is still plagued by violence as coalition forces attempt to remove Islamic State from Mosul. Cindy Sheehan, mother of a US soldier who died early in the war, tells RT America’s Anya Parampil about tens of thousands of injured US soldiers, “over a million Iraqis” who died, and the incidents of cancer and birth defects.

Find RT America in your area: http://rt.com/where-to-watch/
Or watch us online: http://rt.com/on-air/rt-america-air/

Like us on Facebook http://www.facebook.com/RTAmerica
Follow us on Twitter http://twitter.com/RT_America

Click to watch the video on the RT America YouTUBE channel.

2 COMMENTS

 1. WH͎A̱T I̦S̠ ̗IS̲LA̖M̺? ̥

  BEL̠IE͉F ̫IN ̘G̰OD AL̖M̩I͖G̲H̠TY̦: H̻e ̰has n̲o ̯par̪t̰n̝er, no̜ ̘e͍q̻ual̬ a͙nd͖ ̱t͈h̰e̝re͚ ̤is ͎n͖ot̥h͙i͇n̜g ̼like̬ H͓im.̹ ͈H̬e h̝as p͍owe̻r ovẹr ͚all t̤h̦in͇gs.̹ He i̺s͉ ̘t͇ḫe ͎t̳ru͍e r̪ea͓li̜ty̰ ̬and eve̜r̙y̜t͎hin͓g else ̮is͇ ̯j̻ṵs̹t ͓His͔ c̹rea̬tion.̙ J̗us͙t a̬s̗ H͇e̫ ̭creat͇e͍d͔ eve̪ry̺thͅing,̗ ͇He͉ ̜c̼an ta̗ke e̦v͈e̤rythin͔g̱ ̺o͉ut oͅf͓ ͇exist͍e̪nce.͓ Th̤e̠r̞e ̣i͈s ͅnot͉hin̞g b̹e̺f̙or̗ḙ ̯H͇i̮m and no̳th̹i̳ng ̝a͔f͚te̲r H̯im̺.͖ ̪He is et̰e͕rn̖al͙. Hḙ i̹s͓ n̮o̳t a̮ “͚h͓e” ̘but we h͇ave ͇l͚i̘m̖iteḍ v͕o̪ca͉bu̥lary̟.̻ H̜e is̭ p̪erfe͇ct.̻ ͖H̝e̪ ̗is ̥cọmplete̯. He is n͙ot̻ i̝n ṭhe ̗u̠niverse̹,̬ ̺but c͈o̰mpͅr͔eh̝ends eve̙rything by H͇is͎ kn͕owl̗e̻d͍g̯e ̼and͓ we ͅo͍n͇ly ex̣ist̝ ͕by͙ ̞His̮ ̤w̪i̪l̰l̘ and p̝erm̪i̺ss͖io͇n̪.
  ̫
  ̥BE̼LI̭EF I̻N THE̲ A̞NG͔ELS̪: Inte̦ll̳igen̩t̤ a̘nd̗ ̼pure ̰c̳r͇ea̜tu̖r̪es͈ m̖a̗d̻e o̤f̠ li̹g͙h̻t̯.̼ T͔hey ͉a͎r̟ẹ ̤in̺herent̥ly̩ ̫g͚o͍o̖d ̹a̹nd ̹ha̦v̠e̲ ̺n͚o free wil͈l̻ to ͓choo̪se͓ ̗t̲o be͕ ̠ev̟i̝l.͔ H͖uman͕s̲ ạre ͉a̩l͙s͚o̖ i̞nh̬e̬rͅently͉ ͙go̤od̻, ̞th͓is ̗is ̗c̻alled ͙ṱh̠e̞ “͎fi͚t͓ra”͔,̺ wh̭er̜ḙby ̰h̰uma̘ns ̣a̘re̳ b͖or̬n̗ w͔i̬th a ̼n̮atura͔l͍ ̖/ ̞ins͇tin̹ctua̱l ̖i̩nc͍li̜n̯at̙iͅo̩n ͓to ̪b͚e ̟kind͕,̫ ͓g͓e̩n͖e̯ro͖u̗s, fa̖i̺țhf̖ul̮ ͚an̺d co͚m͎pas̭s̘io̠nate̦.̞ ͇Thi͔s̳ can ̳be̤ ̦cl̳e͍a̹r͈ly͎ oͅb̻s̙er̬v̫e͕d ͇i̲n̙ ͍all̫ chi͉l̥dr̤en ̹who ha͖v̦e͔ n̜ot ̤y̙et di̹s̞ob̖ey̥e̱d̠ ̞God.̭ Ḥo̫wev̱er̟, d̠em̦on̦ic̹ influ̟enc͇e̜s̖ ͈from͓ ̝s͍o͔me̘ o̱f t͉he ji̦nn͇k̠in͓d ̠ ̹~ crea͈t̥ur̳es whi̬c̲h̙ ̖h̭ave ̲ex̪i̺s̗t͓ed̰ ̣b̻efor̞e hu̞m͙ans̖, ̥who͙ ̞h̼ave̻ a̞n̥ a̮nat̞om̫ỵ of̩ ̠fire b̤uͅt ̮ar̯e̯ ̦unob̟se̮r̘va̲ble to͎ ̥ou͔r e͎ye͎s̘ mu̫c͕h lik͕e ͙man͉y͍ ͈ọt̼hḙr̞ c̤o͖l̜our̟s̗ ̜i̯n the ͇elͅe͚c̰t̺r̺omag͍n͔et̙ic͕ s̱pectrum̦.͉ ~̬ ͔ ͇T̙he̥se ̰d͕em͖o͓n̹ic̺ ̙i̺nflu͈e͈nc͇es̬ c̳oͅmp̜ete ̘with̹ ange̫l̻i̪c̤ ͚i͔nf̺lue̺nc̤es ͖i̘n̰ our ̫ḷi̲v͔es̖. ̦Wi̟t͎h͉ ̜t͚he ͉f͎re̖ew͔i̮l̩l͚ ̗gi͓ve͔n̺ ̲toͅ us̰ ̼wẹ ̰muͅs͇t͍ ̫choose,̞ ̬d̤aily, wh̟ic̮h͉ i̻nf̥lu̞e͈n̼ce to̗ f̼ọl̫low̹.̟

  ̤B̫ELͅI͖ḚF ̟I͎N ̜DI̬V̩INE ̼B͖O͇O̼K̟S̗: Bel͇iẹf ̻i̠n ̤the Bi͕ble, th̭e T̮ora̯h,̖ ̖th̥e͙ Psa̫l̖ms, the G̯os̮peḷ ͙and̖ a͇ll ̟di͇v̯in̝e bo̟oks͉ ̪wh̜i̖c͔h ̖do̝ (̖oͅr̩ di̜d̺) ̟cal̯l ͉you ̜to re̱m̜emb̞e̮r̙ t̻he ̠O͚ne͖ ̣ạnd̜ Almig̠h̳t͎y ͕G̱od ̦in̳ ͕y̙our͇ ac̠t̝ions a̤nd͕ w̦o̯rd͓s, a̯nd̺ ̥to ͇ob͍e̥y̰ ̫H̲im͖, for̰ ̝y̘o͕ur ͅo̘wn sa͇ke. Fi͍n̙ally, t̩he ̝la̖s͎t ̦div̹i̳ne̦ ͙r̻evela̠ti͓on͍;̱ ̮the͔ ̺Q͙ur’an, ̲w̞h̹i͙ch̹ ̦conf̤i͔r̠msͅ wh̰a̜t̹ ̞we ͚alrea̦dy̦ ̥k͉now̝ ̦abo͇u͚t̼ ̻the͍ ͇p͓r͉evi͍o̪us s͙cr̬i̩pt̬ure͉s b̰e̮i̖n̲g ̝a̜lter̮ed̙ and͇ ̦m̳a̭n͖i͍p͉ula̜t̗ed, ̫a̪n̠d̤ w̰hich recͅt̠i̖f̹ies ̤th͕o̰s͙e̗ er͕r͚o̼r̘s̳ an͔d̫ ̯g̬i͚v̘e̼s us ̮a͎ fir͎m̜ gro̺un̘din̠g̬ ̳in͙ ̫auth͎enͅti͍c ̺guid̮a̗n͕cẹ ͓an̞d ̼k͎now̭l̫e̫dͅge̩ ̖from ̟ọur̮ Cṛeͅat̥o̮r̙.̞ Aͅs pr͙omis͖ed ̣i͓n̙ ͔t̘he ͚Qu͔r’̣an i̫tsel̺f,̺ ̳tͅh̭e͓ last rḙv̲e̬lati̭on wi̩ll̻ ̪ne͖v̮e͉r ͉b͔e ̲ch̞ang̝ḛd ͙an̤d̬ ̰so͇ ̼n̺o̠ ̙mo̬re mes̭s̞en̥gers̗ ̫o̫r̠ ͓b̼ooks ̺w͎ill b̙e s͕e̞n̩t ̺t̥o ̯hụma͎n̥kin̘d. Țh̭er̻e̩ i͖s͕ ̹n̼o͔ m̜or̟e guidaṋc̱e͚ to c̻om̠e.̬ ̺G̯od̟s̰ f͔a̪vọu͚r̮ up̲on̼ ̗u̥s ̳has ͙been͉ ̞c̘om̪pl̠e̬ted.

  BELIEF̤ IN T̰HE̮ P̫RO̙P͕H̙ET͕S:̹ B̠elief ̺th̝at ̖e̤very̲ ͙na͚ti̭on͉ ha͈d ̫p̼rop̠he̼t͎s͖ sẹnt̰ t̳o̯ ͍it,̖ ͕t͔o̼ ̥re̞mi̟nd̬ t͙heͅ ̩pe͚op̲l̼e̘ ab̥o̰u̖t̝ ͍our ̰cov̯e̼na͚nt͇ wit͈h ̰G̝o̫d.̘ ̞T͉hat͚ ͓b̩ef̞o͚re ͎He̹ ̳pu͓t͇ o̰ur̙ soul̤s in t̲h͚ese̞ bodi̦es̘, ͔we͇ ̺ag̺r̥ee̻d͍ ̣to̟ ͅb̲e te̯s̤t̬ed iͅṇ ͚th̺is ̟c̖h͔al̝le̜n̗ge ̟to̰ ̳ṣuf̫f̞er͇ life ̮o̤n ear͉th̩. Ov͇er ̗1̳24,0̻0̜0 ͈Pro͈ph̙e͕ts ha͉ve̞ be͇en s̺e͈n͍t̼ ṱo all̼ t̞h͚e͎ ̦p̜eo̖p̺le͉ ̹o̩f̞ th̩e̼ ͕worl̟d͇.̳ Of ͔these̪ ̖P̞rop͔h̺e̯t̳s̠,͙ a̗rou͇n͙d̠ ̪30̼0̠ ̼w̥erẹ M͍ess͉eṋg̣e͚r͖s̱. Th̩e̜y̩ ̖were̳ se̥n͇t wiṱh͎ a̗ d͎iv̤i͕n̤e͖ ͎r̰ev̹elati͓o̫n̙. ̜As M͎uslims we̠ ̻d̝o̩ no̺t dif̙f̪e̠r̗e̯nt̮ia͓t͇e̫ ̯b̝e̝t͚w̼een ̲the Mes̫s̹e͍n̰g̻e͈rs͚.̜ ͖They̦ ̠are ͉al͎l ̬eq̳ual ̙and̰ w̭e͍ ͔tru͖st an̳d͓ ͉be̮l̝i͔ev͔e̟ in̳ th̲e̮m̫ ̠a̦ll̙. Ad̗am, ̟Eno̯ch̠,̙ N̥oa͉h,̠ Lo͚t, Jona̫h͍, Ab̙r̳aha̙m͖, ͎I̘s̞’maee̯l, ̬Is’aac̻,̪ ̼Is̗’̭rae̦el,͈ ͈Jose̺ph͉,͔ ̭J͙ẹsu͚s,̭ M̺u͙hạmͅm̜ad –͍ ͓All͍ we͈re̱ ̗a͚m̻on̪g̠ th̺oseͅ ͅmost̞ b̟el̘o͖v̠ed̞ ͙t̮o G̗od̩. ̤Ho̱w͔ev͖er, ͕Mu̞ha̟mm͍a̹d; bei̼n̖g ͍t̺he͈ ̫ver͎y̻ l̼ast̮ ̻mes̯senger ͔wa̺s ͈nͅo͔t ̘ju̗s̮t s̮en͍t ̻to͔ ̲o̥ne ̜n̦at̝i̝on, bṷt ̫he̪ ̳w̮as̠ ̥sent ̦as ̣a̦n ex͉am͕pl̫e ̻fo̦r͔ the̥ ̮entire͙ ̫wor̥l̫d. W̲hi͚l̞e͕ we Musl̫ims ͓m̩u͖st̺ bḙl̻ie͍v̖e̟ ̰all t͈h̙e ̞M̦e̘ss̘engḛrs ͚a̭ṛe ̖e͔q̭u̖al,͉ ͉w̠e͓ ͓un̼de̖rst̪a̙nd͓ ͕tha͉t̮ ͖b̦ei̟n̞g ̝t̳h͕e̪ la̹s̪t ̼m̲e͉ss̱eng̯e̹r̯ ̲has ver͇y͖ ͔honou̻rḁble̜ ͕a̳n̫d̦ ͇imp͉or̮t̰an͕t i̟m̘p͍l͓i͉ca͚t̠io͈ns̫.̲ ̤W̼e be̬l̥ieve̞ ͔i̠t̺ i̬s ̳ṯhe ͎f̖in͉a͍l̦ m̝e̱s̥sen̖g̣e̦r wh͖o wi̩l͈l̟ ̥i̯n̩t̙e̠rc̤ed̪e a͇ndͅ asḳ God t̪o ̣beg̠in̰ ̹Jṷd̠g̮em̤e͕n̮t day̹, whe̜n̲ ̖n̖o ọne̦ elͅse ̹wi͔ll ̦aṋd ̞m̹ay̮ ͅpe͙a͎ce͉ be̬ up̘on h͍im̳ ͓a͈nd̳ on͕ ̜aͅll̫ t̜h͓e̹ ̱pro̺p̘h̺et͍s an͍d ͓m͓ess͚eng̼e̗r̠s̰ b̝e̯fo͖re hi͎m̺.

  BE̻L̝I̫EF IͅN̬ ̠THE͔ D̘AY O͈F J̣UDGE͖M̗E̺NT̩: ̠Beli̙ef in͖ t̫he̖ ̬scal̩es ̹wh͙ich ̞w͙i͉l̙l̥ ̞w̼ḙi̫g̻h̝ ou̯r d̫ee̘d͕s, th̹e̙ onl̻y ̫com̹m̝odit̩y̬ ̝on̟ ͇t͈h͍a̦t d͚a͍y ͓w̮hͅen ͉g͍o̰ld ̱and̮ ̱si̟lvͅḙr w̤ill be̻ ̟m̹eanin̥g̪ḽes̳s̼.̪ ͍A̬f̼t͕er ͎t̳his̙ wo̩r͚ld̤ ̦ha̩s e̱n̹d̟ed and th̫e͎re ̥ar̗e ̦no ̺mor̭e p̘eopl̻e̖,̣ al̬l w̲ḭl͔l be r̪esͅu̪rr͚e͓c̯tḙd͔ ̺/ ̫re̩c̝r͍ea͕ted. ͇We ͅb̲eli̹e̬v̝e͉ m̠anki̞nd ̟aṉd̬ j̰in̦n̜kind w̱il̻l th̭en ̼be͍ w̮a̳ḭt̺ing ͕5̥0,͙0̞00̟ ̻y̜e̮a͖r̤s̳ fo͇r ͕j͚u͙dgem͍ent͍ ̫to̳ ̪b̞e̺gin̤.̣ ̜Fi͉nally,͇ ̲th̪e ḽast̹ ͕P͉roph̲etͅ, m̬ay ͈Go̙d ̻bles̺s h̰im,̭ ̖w̪il͚l ͕pr͕oͅs̮trate to ͖t̙h͙e ̪A̲l̳mig̥h̻ty̗ ̠and̗ ̼h͎umb͕l͔y as̞k ̭Him ̺to͙ ͙be̫g̳in.̙ ̤T̝h̞i̪s w̹i̭l̹l͕ be̠ a to̟rm͕ent͙ing̲ time a̳nd̳ ͖pe͔opl̬e w̗ho̻ th̻in͕ḳ ͓th̺ey͇ ̞a̰r̼e͚ ͈go̯in̤g ̣t͖o̮ ͖h̖ell,͖ ̺w̼ill s̖t̝iḻl w͇an̠t̫ jṷd̘ge̜m̘en̻t to̹ c̳omm̦enc̙e,͇ ͙j͎u̳sț ̞t̝o ͅl̖eave ͚t̻hi͍s͔ ̟p͇l͕a̺ce̳. ̲Go͓od̖ an̪d ba̮d de̳eds̠ wil̳l ̠be wͅei̤g͈he͕d̫.̤ Ḥea̤ve̞n̫ o̲r he̗l̪l̘ w͖il̳l ̦be ̩a̱wa͎rd̙e̻d ͍toͅ ̼th̬o̺sḙ ͔wh͍o ̖e͓arn w̮hat̙ ̟t̹h̫ey̮ ear͓n̻. D̖oṉ’͔t̩ f̮eel̺ h͖ope̗le͖ss ̳tḥo̞ug͚h͉.̱ ͇If you sinc̺ereḽy̮ ̱r͕eg̜r̗et̞ y̜o̟ur͔ ̱s̯in̳s̜,̩ ͇a͈nd as͎k G͖o̮d̠ ̹t̯o̲ ̹f̥o̫rg̬i͈ve͍ ̞y̞oͅu̗ in t͉hi͚s̹ l̝if̱e, th̯oͅse ̜v͓er͕y̪ sins͙ ͖wil͍ḽ b͈e ̠t̼ransf̬o͈rmed ̜from͕ bad͎ ̯de͔e͖ds̲ ̯into ̰goo̠d d͓eeds. Onl͍y̬ ̤t̘hro̻ugh̙ t̤he̩ ̹me̻r͈cy ̭o͉f͓ ̰G̘o̯d ̲ca̺n ̖a͙ny̳on͈e̳ ent͎eṛ h̻eav͔e͉n, ̥as n̬othi͈ng̞ can ̯b̞e͙ ͎do͉ne͍ ͇in͔ ̯t̤h̳i̭s̺ finͅi̝te̞ ̯l̬iͅfe̫ tha̖t ͅi͉s͉ wort̮h ̲i̦nfi͚nḭte ̘b̝l̺i̼s͓s͓. Mu̪sl͙ḭms̲ ̬do ̹g̟o̹o̥d dee̦d̜ṣ ̮si̻m͚ply ̹b̹ec̼a̬use͇ ͈“͓w̰e͈ he͇a͕r̥ the ̲la̬w̹ ̣an͇dͅ w̪e ̯o͔b̪eͅy”. The͔ ̹ap̠o̺s̯tl̲e Paul̪ ̖wh̼o͖ ͅne̼v̥er̙ met ͍Jes̼us̼,͉ ̞s̺a͉i̮d ͖that ̜t̰he ͎law d̻oesn’̯t͚ c̖o͕u͈nt anym̪or̲e ̜– ̪fai̟th al͓o̰n̳e ̫is ḙno͓u͙gh,̰ b͇u͇t͖ ̤Jͅa̙m̖e͚s ̻s̳a̫i͉d ̦tha͚t̼ fai̯th i̱s̺ ̲d̠e̬ad ͍wit̫hou̼t ac̹t̞i̦o̞n͔ and͈ Jesu̺s̙ wa̳rn͇e̞d̹ uͅs̭ t̯ha̟t̫ ̗h͔e̬ wil͙l̳ ̫d͈i̱s͙o̲w͎n͈ ̤his ̲fo̝l̘lo̩we̬rs wh̺o ̖re̜je͕c͉t ̣G̳o̟d͖s l̗a͖w.̪ ̞Ri͔g̭ht͚eo̲us̤n͕e̼s̤s,̹ ͖b̜el̖ie̯f͓ ̮in̗ th̪e la̜s̩ṱ da͚y ͈a͓nd ̩b̗ḛli̹e̱f̗ in̯ God ̤wit͎h̠o͕ut͈ ̪pa͕r̯t͎ne͈rs͖ ̥are all ͚you n̘eed to͚ a̬t͚t̪a͚i̬n t̘hḙ ̟uͅl̝t̠i̘m͖a͕te vic̖to͎ry.̼ ̩To r͔e̼m͚ainͅ et̯ern̝ḁll̮y ̟in Hi̲s p̗leasure̦,̻ r͔e̟siding̠ ̺in͇ ̮H̬iș gaͅr̗d̞ens ͎of ̥b͈l̙i͎ss ̮wh͈ere a̖ll ͕har̮d͚s͉hip,͚ e̪v̘i͉l̞,̯ dis͎ease͉ an͚d s̭uf͚fe̦ri̠n̟g ̩ar̯e ̗r͚emo͎ve̮d͚, ͓rep͈lac̖ed ḇy ̻aḻl the͚ ̭d͈eli̖ght̟s̮ y͈o͉u c̠an a̠nd̗ ̲can’̩t ͇i̖m͇a̟g̪in̠e.

  ̪B̫ELI͉E̯F̮ ͅIN G̱O͚D̪’͓S̼ ͍PR̠ED̹ES̼ȚI̼NA̻TION: ̯Be̯l̦ie͓vi̺n͉g t̻hat͔ ̺God̖ ͓k̘n̙ows̪ ever̫y̩t͙h̗in̝g th̗at h͕a̯s̳ b̮e͚en̰,͙ ̱and̩ ̻w̰i̯ll͔ ͚be̼. ͍Be͕lie̥v̩i̟n̦g thͅa͔t̖ t͓h̺e̫r̖e̱ ̟is͍ ̘no̺ pọw̤e̝r̥ or̦ ͚abil̦i̦ty t̲o ͕do aṉyth͍in̘g͓ ̲e̦x̫c̹ep̝t by̱ H͖is p̖e͖r̝mis͓s̭io̤n ̠an̜d̩ ͕p̯ow̩er ͈f̖ro͙m ͉Hi̭m͉. B͖el̫i͇e̥v̜i͓n͇g͍ tha̫t ̟w̹e a͙re b̦ut a̤ tim͉elin̦e͓ of ͇i͕ntent̪ion̙s̗, ̹a͙nd̙ tḫa̩t͓ ͙H̙ḙ ̳is̩ ̟t̺h̞e ͔o̖n͎e ͎wh̹o ḏe͇cid̫e͇s̗ w͉h̰e͔ṭh̯er̘ o̥r ̹n̞o͉t to ͙g̺iv͕eͅ us̱ t͚h̦e̖ ̯ab͚i̯li̞ty̭ ͖t̝o̙ fulfi͔l those ͅi̯ṋt̖e̟nt̰io͈n̻s. Bel̪iev͍i̺ng ͈t̖hat̰ He ͔is th̫e̱ ̱M͉ost Wi͇s̹e,͎ aͅṇd that̟ alth͎o̦u͙g̻h we͇ may͕ ̼n͕o͈t̘ u̲nder̹s̩tand ͖His ̜w̰is̘d̬om̠,͕ ̙w̯e s̼ub͍mi͔t̘ ̺t̼o̬ Hiͅm a̼n̫d t̪r̹u̬s̻t tha͚t ͔eve͖ry̺t̤h͖i͈ng t̫h̳a̫t̥ happe̥n̩s ̙is̘ u̙l͉t̯i͙ma͖te̻l̰y͍ ͎f͈or͎ ͅour̠ ̫ow̟nͅ g̲oo̝d͇.̳ He is̯ b͔e͖ne̗v̮ol͕e͕n͖t,̹ mercifụl an̯d̲ ̖lovi͙ng̙ a̻nd̮ i̫t̟ ͙i͎s ͇H͓is̟ ple̝a͇s̯ure ̯t͉o ͙se̤e̼ ̭u͓s̩ b̮e̤i͙ng͍ ͚be̩ne͙v͉olen͎t̝, ͇me̞rcifu͚l ̹ḁn̼d ḽo͔vingͅ.̱ ͙
  ͔
  A̜ Mu̝slim̰ mus͍t ̯t͉e̤stịfy͚ t̫ha̞ṭ G̩od i̦s One͔,̗ ͔has ͙n̳o equa̹l͓s̻, n̜o ̪pa̮r͎tne̪r̬s an͉d ̩th͓ere͉ i͉s̹ ̞n̲ot͇hi̫ng ̰l͉i͇ke̞ Ḥi̗m̖,͇ an͓d̦ ̥w̳e̩ m̪ust̳ tes͚t͉if̥y ṭh̗at i̖n̘deed̟ ̜M̯uha̳ṃmͅad̻ is̲ very̘ ̣c͓l̤ea̗rl̥y͍ ͖t̗h̲e ͙last͖ m̘ess̩e͍n̲ge̱r s̤e̙n͙t̖ ͍by̭ Go͉d. ̹Ẉe mu̦st pr͉a̘y,̞ gi̭v̯e̪ char̯ịty̗, ̺f̻as͓t,̙ and̳ ͚pe̠r̻fo̺rm̝ p̻i͎lgr̗im͎a̲g̮e̲, thḙr̦eby ear̤n͈i̘ng ̗G̜od̗s͔ ̤fo̰rgive̻n̫ess̖ ̣a̰n̼d̮ ̰m͓an̘y͚ ̯g̖oo͕d͕ ͚d̲e͙eds̠ ̝/̦ ̰i̱nvestṃe̮ṉt̗s̞ fo̟r̲ the͉ re͚al͇ ͇eter̬n̬a̹l ̥li̜fe̟ ͅw̬he͎ṇ ̥th̤i͙s ̤t͍empora͈r͓y̲ ̳h͍ome is̺ l̮ḙf͎t ̫b͔eh̼iͅnḍ.̼ W̘e̦ m͕u̗s̰t̳ be̟ ̹hones̟t,̦ trut̹hful̦, tr͈ust̺wor̝thy ̰a̰n͙d ̠ri̦g̫hte͖o̝uș. ̰B̯e plḙasant̖, ̭hy͙g͚i͍enic̝, ̞h̹a͎ve͚ g͓ood̦ c͙h͖ar̩a̖c̤t̻er ̬a̪nd̼ b̩e ̥ge͈nͅero̞u͇s̠.̭ ͅB̤e ̼g͉r̮a̘te̞f͓ul̫,̣ paṯi̙e̬n̪t͈,̣ m͈e̺rc͓i͖fu͈ḻ ḁnd̫ ̜co͔ura̺g̻eo̮us̮. ̝B̖asi̥c̙all̹y ̟th̙e̩ ̩go̰l̠d̳en̫ ru̫le;̥ l̲ov͈e͙ ͖f̝o̜r͎ y̜ouṟ ̝brotͅhe̞r̺/s͚is̖t̬er ͔w͉ha͈t y͇o̘u ̬w͖o͓u̝ḽd l̖o̗ve ̗fo̙r your̯sel̼f͇. ̼A Mu͖sl̺i̠m ̜is conc̺er͎ned̜ wi̜t̬h ple̯a͉sing̭ ͍t͔h̘e̮ ̲Cͅr̖eato̥r ̭a̤nͅd ͚ṉo̝t th̻e̫ c̲re̼ation̪.̖ ̬Th̤e ve̠ry ̙p̲ur̬po̗se ͕o̜f our e̠x͓iṣte͇nc̮e ͉i͎s͍ ̱t̩o w̺o̯rsh̝i̳p ̜[i.e. reme͉mͅb̤e̤r,̻ serv̩e, ͎th͔ank,̮ ̬p̪rais̪e̟,̘ o̞be̳y, ͅgl̲or̪i͕f̭y̯,̣ et̜c̜] Go͈d̯.̖ I͔f̞ you͎ do t̠h̰is sinc͉er͎e̩l̬y͚ y͙o͚u w̩il̩l ̰fiͅna̠ll̲y f̥e̙e̬l̺ ̰fu̲lf̩il͉led ̝an̠d c̣o͓n̞t͍e͎n̩t i̮n li̩f̥e n͔o ma͙tter wha͇t͓ si̜t̯uạti͍o̮n you’̟r͙e̺ in.̞ To̭ ̻ful͉f͕i̦l ̣y̖ou̺r̼ h̟ig͕h̗e̝r̺ p̜u͕r͖p̟o̩se of ̙wͅors̥h̬i͍pi̥n̬g̪ G̬o̞d,̣ ̳mean̺s̻ ̳to̗ b̙e̥come̩ ̳a̱ bei̝n͔g͖ ̟t̗hat ̬is̖ ̗i̗n̻ ̥co̠mm̭u͉n̩i̦on ̭w͕ith̬ ̣A͔l̟mi̠g̻ht̹y ̼G̟o̲d.͇ Th̖e͍re ͚c̲a̳n̫ be͍ ̦n̮o̹th̟ing̖ ̱g̻r͙e̠ate̜r ͈t̯ḥan ̖țhi͓s.͚

  ̘Q̪u̗ṟa͓n do̬t̰ ͔c̗o̱m͚ f̱o̭r ̻a̖n o͚nli͖n͍e ͚Q̟ur̟a̟n ̰[[̥t̺h̫e ̲w̮or̖d of ̗God]̦]͎
  Sunn̻ah̖ ͈do̹t ̹c̺om̩ ̮for ̳o̪n̮li̮nͅe ̠prophetͅi͕c̱ ̗tea̘ch̭ings͇ [[͍the word͉s̤ a̰nd ̯ac͕tions of̼ ͎t͇h̪e ̞l͔ast̝ ̹P̭r̤o̝ph̰et ̫M͚uha͚mm̥ad]]͇

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here